top of page
Frame 279.png

PIP3 - SELVITYS

PIP3 -SELVITYS ON NOPEA TAPA KARTOITTAA POLTTOVAPAAN KAUKOLÄMMÖN POTENTIAALI

 

Voisiko paluuputken lämmön hyödytäminen olla potentiaalinen kaukolämmön kehityskohde myös teidän energiayhtiössä?  

 

Iotoi Oy:n asiantuntijat tekevät energiayhtiölle esiarvioinnin PIP3-innovaation toimivuudesta missä tahansa kaukolämpöverkossa. Mikäli esiarviointi näyttää vihreää valoa, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen.

 

PIP3-asennuksen potentiaalisten hyötyjen arviointi voidaan tehdä luotettavasti olemassa olevan kohteen ympärille tehdyn PIP3-kolmiputkiselvityksen avulla.

SELVITYKSEN TARKOITUS:
Selvityksen tarkoituksena on listata energiayhtiön mahdollisuuksia hyödyntää kaukolämmön kolmiputkijärjestelmää tietyn kiinteistökohteen osalta. 

 

SELVITYKSEEN TARVITTAVAT TIEDOT: 

Selvityksessä tarvitaan teknisiä tietoja sekä kiinteistöstä että kaukolämpöverkosta. 

 

SELVITYKSEN SISÄLTÖ:

Suunnittelutyön tuloksena syntyy kirjallinen selvitys, joka sisältää kohteen nykytilan kuvauksen, alustavan teknisen toimenpidesuunnitelman, arvion toimenpiteiden tuomasta energiasäästöstä sekä vaikutuksesta energiayhtiön tulevaan liiketoimintaan. 

 

SELVITYKSEN TYÖMÄÄRÄARVIO & HINTA

40 tunnin työmääräarvioon perustuvan selvitystyön hinta on 3 900 EUR (alv 0).

Mikäli kohde on normaalia laajempi, korkeampi työmääräarvio korottaa myös hintaa.

PIP3 -HANKKEEN VAIHEET

Frame 324.png
bottom of page