top of page

 

PIP3 – kolmiputkiratkaisu, on porvoolaisen kehitystyön tulos. PIP3 luo uuden kiertotalousaikakauden palvelutuotteen hyödyntäen kaukolämmön paluupuolta.

Group 207.png

PIP3 – menetelmässä kiinteistöihin tuodaan kolme kaukolämpöputkea, yksi meno- ja kaksi paluuputkea. Tämä mahdollistaa paluupuolen lämpöenergian tehokkaan hyödyntämisen.

PIP3 - menetelmän tuomat hyödyt kaukolämpö-liiketoiminnalle:

Group 205.png

Yhdistettynä lämmönsäätöjärjestelmään, PIP3 – menetelmällä, tarjotaan loppuasiakkaille sekä energiasäästöä että reaalaiaikaista seurantaa. Tämä avaa energiayhtiöille mahdollisuuden ohjata loppuasiakkaan lämmitystä ja ohjata kaukolämpöverkon joustavammin kysynnän mukaan.

  • Kaukolämpö palveluna loppuasiakkaille.

 

  • Sekä kaukolämmön meno- että paluupuoli toimii lämmönlähteenä loppuasiakkaille.

 

  • Paluulämmön hyödyntäminen tiputtaa lämpötilaa kaukolämpöverkossa. Useimmat energiayhtiöt tavoittelevat tätä parantaakseen voimalaitoksen hyötysuhdetta ja vähentääkseen polttoa.

  • Sekä korkea- että matalalämpöiset hukkalämpölähteet, voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Frame 32.png
Group 207.png

 

PIP3-menetelmä mahdollistaa myös hukkalämpökohteiden liittämisen paluuputkeen.

Hukkalämpöä ei tällöin tarvitse lämmittää menoputken korkeisiin lämpötiloihin, mikä vähentää oleellisesti lämpöpumppujen sähkönkulutusta.

Kun paluuputkea käytetään hukkalämmön syöttö- ja jakelukanavana, kaikki kierrätetty lämpöenergia vähentää suoraan lämpövoimalan polttotarvetta.

Group 316.png

Tämä avaa uusia mahdollisuuksia nykyaikaiselle kiertotalousaikakauden kaukolämpöliiketoiminnalle

  • PIP3 - kolmiputkiratkaisu mahdollistaa kaksisuuntaisen ja kilpailukykyisen kaukolämpöjakelun.

 

  • PIP3 - kolmiputkijärjestelmä on valmis, yksinkertainen ja testattu tuote, jonka ympärille on rakennettu liiketoimintamalleja.

  • PIP3 - projekteille on myönnetty Business Finlandin energiatukea.

“Haluamme uudenaikaistaa kaukolämmön liiketoimintaa yhdistämällä kaikenlaisia ​​energialähteitä tehokkaammaksi ja luoda modernin kiertolämpöalustan”.

Johnny Holmström, toimitusjohtaja IOTOI Oy

040 489 9811

johnny@iotoi.fi

bottom of page