top of page
Frame 279.png

PIP3

Paluulämmön hyödyntäminen on tärkeää energiayhtiöille ilmastonmuutoksen hidastamisen vuoksi. Paluuputken lämpöä voi käyttää kaukolämpöverkon kiinteistöjen lämmittämiseen. Paluuputkea voi myös käyttää hukkalämpöjen jakelukanavana hukkalämpöä tuottavien ja lämpöä tarvitsevien kiinteistöjen välillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iotoin kehittämä ja patentoima PIP3-kolmiputkiratkaisu säästää energiayhtiön kustannuksia ja tarjoaa säästöjä myös kiinteistönomistajille, luoden kannattavan lopputuloksen kaikille osapuolille.

Iotoin PIP3-kolmiputkijärjestelmä on tutkitusti tehokas menetelmä

1) kaukolämmön paluulämmön hyödyntämiseen kiinteistöjen lämmityksessä sekä 

2) paluuputken hyödyntämiseen hukkalämpöjen jakelukanavana.

Nykyaikaiset kiinteistöt eivät tarvitse kaukolämmön menoputken korkeita lämpötiloja lämmitykseen. Kiinteistöjä voidaan lämmittää paluuputken lämmöllä. Iotoin patentoima PIP3-kolmiputkijärjestelmä mahdollistaa paluuputken lämmön käyttämisen kiinteistön lämmittämiseen. 

 

Jokaisessa kaukolämpöverkossa on kohteita, jotka soveltuvat olosuhteiltaan ja sijainniltaan PIP3-käyttökohteiksi. 

 

Iotoi tekee kohteelle selvityksen yhteistyössä kiinteistönomistajan ja kaukolämpöyhtiön kanssa. Selvityksessä arvioidaan kohteen soveltuvuus PIP3-kohteeksi, kohteen säästöpotentiaali ja alustava investointilaskelma sekä kaukolämpöyhtiön että kiinteistönomistajan näkökulmasta.

 

Mikäli kiinteistössä syntyy hukkalämpöä, PIP3-ratkaisun ansiosta syntynyttä hukkalämpöä voidaan jakaa edelleen paluuputken tai menoputken kautta. PIP3-hukkalämpökohde tuo kaukolämpöyhtiölle uusia polttoon perustumattomia lämmönlähteitä, jotka vähentävät kaukolämpötuotannon tuotantokustannuksia ja pienentävät kaukolämmön hiilijalanjälkeä.

PIP3-kuva1.png

TUOTTEET JA PALVELUT

1. SELVITYS 

Selvityksessä tehdään alustavat laskelmat kiinteistön teknisestä ja taloudellisesta soveltuvuudesta PIP3-kohteeksi sekä kaukolämpöyhtiön ja kiinteistönomistajan kannalta. Selvityksessä käydään läpi mm kiinteistön kaukolämmön kulutusta ja energiasäästöpotentiaalia, kaukolämmön ja mahdollisesti myös sähkön kulutuksen osalta.

Alustava investointilaskelma sisältyy selvitykseen.

2. PIP3- KÄYTTÖKOHDE

Kiinteistöt, joissa kaukolämmön kulutus on suuri, hyötyvät PIP3-ratkaisun käytöstä. PIP3 vähentää kaukolämpöverkon menoputken lämmitystarvetta ja alentaa paluuputken lämpötilaa. Tämä tuo energiayhtiölle kustannussäästöjä ja tehostaa verkon toimintaa. Koska energiayhtiö hyötyy PIP3-ratkaisusta, se voi myydä paluuputken lämpöä perinteistä kytkentää alemmalla hinnalla.

 

3. PIP3- HUKKALÄMPÖKOHDE

Teollisuuslaitosten prosesseissa syntyy suuria määriä hukkalämpöä. Prosessien lisääntyessä myös kiinteistöjen viilennystarve kasvaa. PIP3-ratkaisun avulla tällaisista kiinteistöistä voidaan tehdä hukkalämpökohteita, jotka syöttävät ylijäämälämpöä takaisin kaukolämpöverkkoon joko meno- tai paluuputken kautta. Ratkaisu mahdollistaa hukkalämmön myynnin ja jakelun energiayhtiön kaukolämpöverkkoon, ja tätä kautta tuoda kiinteistölle taloudellista hyötyä hukkalämmöstä. Ratkaisuun voidaan lisätä myös jäähdytyksen tuottaminen kiinteistölle.

bottom of page