top of page

Iotoi Oy toteuttaa suuren paluu- ja hukkalämpöhankkeen Porvoossa

Iotoi Oy toteuttaa suuren paluu- ja hukkalämpöhankkeen Porvoossa


Porvoon Energia ja Ensto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on hyödyntää Enston teollisuuskiinteistössä syntyvää hukkalämpöä kaukolämpöverkossa uudella menetelmällä. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea hankkeelle. Tuen perusteluna on tarve lisätä poltton perustumatonta kaukolämmön tuotantoa, ja tätä kautta edistää Suomen tavoitetta olla puhtaan energian suurvalta.


Hankkeessa käytetään Iotoi Oy:n kansainvälisesti patentoimaa PIP3-kolmiputkimenetelmää, joka mahdollistaa kaukolämmön paluuputken käytön sekä kiinteistöjen lämmitykseen että hukkalämmön jakeluun kaukolämpöverkossa.  


Iotoi Oy on vastannut hankkeen ideoinnista, suunnittelusta, sekä päätoimijoiden yhteensaattamisesta. Iotoi Oy toimii myös käynnistyvän hankkeen pääurakoitsijana. Hanke valmistuu syksyllä 2025.


Iotoi Oy Implements Major Return and Waste Heat Project in Porvoo


Porvoon Energia and Ensto have signed a cooperation agreement aimed at utilizing the waste heat generated in Ensto's industrial property for the district heating network using a new method. The Ministry of Economic Affairs and Employment has granted investment support for the project. The rationale for the support is the need to increase the production of district heating that does not rely on combustion, thereby promoting Finland's goal of becoming a major power in clean energy.


The project employs Iotoi Oy's internationally patented PIP3 three-pipe method, which enables the use of the district heating return pipe for both heating buildings and distributing waste heat within the district heating network.


Iotoi Oy has been responsible for the ideation, planning, and bringing together the main parties of the project. Iotoi Oy will also serve as the main contractor for the upcoming project. The project is set to be completed in the fall of 2025.


Oikealta: toimitusjohtajat Måns Holmberg (Porvoo Energia), Markku Moilanen (Ensto) ja Johnny Holmström (Iotoi)

From right: CEOs Måns Holmberg (Porvoo Energia), Markku Moilanen (Ensto) and Johnny Holmström (Iotoi)Lisätietoa/Additional information: Johnny Holmström, johnny@iotoi.fi, +358 40 4899 811

Comments


bottom of page