top of page

IOTOI yhteistyöhön Gradyentin ja Porvoon Energian kanssa

IOTOI, Porvoon Energia ja Gradyent alkavat yhteistyössä kehittämään Porvoon kaukolämpöverkkoa entistä energiatehokkaammaksi. Yhteistyössä keskitytään erityisesti lämpöhävikkien minimoimiseen ja siinä hyödynnetään Gradyentin Porvoon Energian kaukolämpöverkosta rakentamaa digitaalista kaksosta. IOTOIn PIP3 -ratkaisu mallinnetaan myös kaukolämpöverkkoon, tehden tulevien PIP3-kohteiden valinnasta entistä nopeampaa ja helpompaa.IOTOI, Porvoon Energia, and Gradyent are commencing a collaboration to enhance the energy efficiency of the district heating network in Porvoo. The collaboration will specifically focus on minimizing heat losses, leveraging the digital twin of Porvoon Energia's district heating network developed by Gradyent. IOTOI's PIP3 solution will also be modeled within the district heating network, streamlining the selection process for future PIP3 deployments, making it faster and more efficient.IOTOI, Borgå Energi och Gradyent inleder ett samarbete för att förbättra energieffektiviteten i fjärrvärmenätverket i Borgå. Samarbetet kommer specifikt att fokusera på att minimera värmeförluster genom att utnyttja Gradyents digitala tvilling över Borgå Energis fjärrvärmenätverk. IOTOIs PIP3-lösning kommer också att modelleras inom fjärrvärmenätverket för att effektiviera processen för val av framtida implementeringar.
Comments


bottom of page