top of page

Enston hukkalämpö hyötykäyttöön Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon PIP3-ratkaisulla

Porvoon Energia, Ensto ja IOTOI ovat yhdessä ottamassa merkittävän askeleen kohti huomisen kaukolämpöä: vähennetään polttoa, jaetaan ja käytetään hukkalämpöä paluuputken kautta, IOTOI Oy:n PIP3-innovaation avulla.Porvoon Energia, Ensto, and IOTOI are together taking a significant step toward tomorrow's district heating by reducing combustion, distributing and using waste heat through the return pipe, with the help of IOTOI's PIP3 innovation.Borgå Energi, Ensto och IOTOI tar tillsammans ett betydande steg mot morgondagens fjärrvärme genom att minska förbränning samt distribuera och använda spillvärme genom returledningen, med hjälp av IOTOI:s PIP3-innovation.
Comments


bottom of page