top of page

KESKUSKOULU - MITATUT SÄÄSTÖT*

95 %

Group 205.png

KAUKOLÄMMÖN
MENOPUTKEN KULUTUKSESTA

40 %

KAUKOLÄMMÖN KOKONAISKULUTUKSESTA

45 %

SÄHKÖN KOKONAISKULUTUKSESTA

*MITTAUKSET ALOITETTU JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ SYYSKUUSSA 2021.
LUVUT PÄIVITETÄÄN KERRAN KUUSSA.

KAUKOLÄMMÖN SÄÄSTÖT PERUSTUVAT PIP3 -RATKAISUUN JA LÄMMÖNKÄYTÖN OPTIMOINTIIN

SÄHKÖSÄÄSTÖT PERUSTUVAT CO2 -OHJATTUUN ILMANVAIHTOON

Group 207.png

KESKUSKOULU NUMEROINA:

Keskuskoulu - Kaukolämpökulutus.png
Keskuskoulu - Sähkönkulutus.png

 

KESKUSKOULU 

IOTOI Oy:n johtama uuden teknologian energia-asennus Porvoon Keskuskoulussa on tuottanut huikeat hyödyt niin energiayhtiölle kuin kiinteistönomistajalle.

Yli 90 % Keskuskoulun käyttämästä lämpöenergiasta otetaan nyt kaukolämmön paluuputkesta kiertotalousaikakauden PIP3-menetelmällä. Paluulämmön hyödyntäminen tiputtaa lämpötilaa kaukolämpöverkossa. Tätä useimmat energiayhtiöt tavoittelevat parantaakseen voimalaitoksen hyötysuhdetta ja vähentääkseen polttoa. 

PIP3-menetelmä mahdollistaa myös hukkalämpökohteiden liittämisen paluuputkeen. Hukkalämpöä ei tarvitse lämmittää menoputken korkeisiin lämpötiloihin ja se vähentää oleellisesti lämpöpumppujen sähkönkulutusta. Kun paluuputkea käytetään hukkalämmön syöttö- ja jakelukanavana, kaikki kierrätetty lämpö vähentää suoraan voimalan polttotarvetta. Tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia nykyaikaiselle kaukolämpöliiketoiminnalle.


Keskuskoulun lämmitystä ja ilmanvaihtoa ohjataan uusien CO₂- ja lämpötilasensoreiden tuottaman datan avulla. Mittaustiedon perusteella automatiikka optimoi energiankulutusta todellisen tarpeen mukaan huomioiden tilojen käyttöasteen ja ulkolämpötilan.

Tilinpäätöstietojen mukaan Porvoon kaupunki maksoi vuonna 2019 Keskuskoulun energiasta 157 000 euroa (kaukolämpö 92 000, sähkö 65 000). Odotetut vuosittaiset säästöt toimenpiteiden jälkeen on 60 000 euroa (kaukolämpö 37 000, sähkö 23 000). 

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Johnny Holmström

johnny@iotoi.fi

040 489 9811

 

bottom of page